Víte, co je lepší než nábor pomocí personální agentury?

Výběr zaměstnanců se často podceňuje a velmi snadno se chybuje již v prvních krocích. Ideální řešení zpravidla není personální agentura, která pomůže vyhledat vhodné adepty, ale osobní výběr.

Stanovení požadavků

Než se může zaměstnavatel pustit do výběru, měl by si zvolit, jaké požadavky má nový pracovník splňovat. Právě tím se přesně definuje jeho přínos firmě. Vhodné je si všechny tyto požadavky napsat a nevynechat žádný z nich. Je potřeba myslet na to, že každý zaměstnanec musí být chybějícím dílkem. Má doplňovat strukturu firmy, aby byla kompletní. Přehledně zpracované požadavky usnadní nakonec i sepsání přesné poptávky.

Filtrování

Přesycený trh pracovních poptávek nabízí zaměstnavatelům široké možnosti pro výběr budoucích zaměstnanců. Je tu tedy i šance, že zaměstnavatel opravdu nalezne toho, koho potřebujete. K zefektivnění výběru slouží dobře zpracovaná poptávka. Ta se stává zároveň filtrem. Odděluje zrna od plev a zjednodušuje další výběr. I tak je možné, že se přihlásí až příliš zájemců. Vhodné je proto požadovat i to, co není k práci přímo nutné, ale nový zaměstnanec by to mohl umět. Výběr se tím podstatně zjednoduší.

TIP: Věděli jste, že headhunting může do vaší firmy přivést již zkušeného obchodníka s vlastní klientelou? Ušetříte tím roky praxe a finance na zaškolování. Chcete vědět víc?


Přijmutí je dobré podmínit např. znalostí většího počtu cizích jazyků, profesionálním užíváním počítače nebo vlastnictvím řidičského průkazu. Fantazii se meze nekladou, ačkoliv nějaká míra by tu vždy měla být. Hledání může v některých případech trvat i dlouhé týdny nebo měsíce, vybírat by se však mělo začít až v momentě, kdy se nahromadí dostatečné množství žádostí.

Při výběru je podstatné osobní setkání. Až rozhovor ukáže, zdali je dotyčný opravdu tím chybějícím článkem řetězu a bude firmou táhnout nahoru, nebo jen finanční přítěží. Personální agentury se vyplatí pouze velkým společnostem. Pro malou firmu je tento přístup neefektivní a drahý.

Sestavení pracovního týmu

Při výběru lidí je vždy dobré akcentovat potřeby týmu. V týmu by měla převládat pestrost. Pokud je složených ze stejného typu lidí, ať už jde o čistě mladé, staré, pánské, nebo dámské kolektivy, objevuje se větší sklon k nedodržování morálních hodnot. Ideální je sestavit tým tak, aby něm byli namíchání muži i ženy a aby byl věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším členem týmu minimálně 20 let. Z psychologického hlediska se tím vytvoří tým, jehož členové dokáží vzájemně spolupracovat. Rozdílnost, ať už věková, nebo jiná, bude odrazovat jeho členy od rivality, která by jinak mohla vést k rozbourání vytvořených firemních vztahů. Ne vždy je to však možné. Žena například nemůže vykonávat každou práci. V takovém případě je nutné dbát na věkový rozdíl zaměstnaných lidí.

Pravidelný a kvalitní nábor se promítá do obratu firmy, dokáže ho multiplikovat. Chcete sebe či své lidi naučit více o náboru? Kontaktujte nás.
0