Je management v rukou zaměstnanců dobrý nápad?

Zaměstnanec není jen hlavní stavební jednotkou každé firmy, ale pro manažera je i náplní a vizitkou jeho práce. Existují ale i alternativní přístupy. K nim patří odevzdání managementu do rukou zaměstnanců. Skutečně to vede k posílení pracovních výsledků?

Demokracie ve firmě

Za hlavní bod práce se vždy považuje její cíl. Ten se liší podle charakteru společnosti. Podmínkou by ale vždy měla být dokonalá souhra a respektování daného cíle. Cílem může být nejen prodej, ale i výroba, servis, poradenství, vyhodnocování a mnoho dalších činností. Demokracie je standardně považována za základ moderní společnosti, nikoliv však společnosti jako právního subjektu.

“Pracuje-li zaměstnanec bez šéfa, je neřízenou střelou. Jedná se o akt důvěry, který může mít vždy nejistý výsledek.“

Možnost vlastního rozhodování a práce je zpravidla vysoce neefektivní. Ačkoliv se zaměstnanec dokáže osobně rozvíjet, dělá to na úkor prospěchu celku. Ve firmách je zapotřebí pevné vedení. Demokracie se mnohokrát ukázala jako škodlivá. Vede k demoralizaci pracovního postupu, nerespektování pravidel, nesouhře, nespolupráci s ostatními jednotkami a také ke snížení výsledku.

Kdy je demokracie ve firmě použitelná?

Systém vedoucích a podřízených je aplikován již od počátku věků lidské práce a od té doby se v něm změnila pouze práva zaměstnanců. Znamená to však, že je demokracie nepoužitelná? Neznamená! Pravidelně je uplatňována v malých a středních firmách. Důvodem je snadná kontrola, úzké vztahy a neustálá možnost pozorování práce druhých. To vede u menších firem k lepším výsledkům, v případě rivality i k přirozené soutěživosti zaměstnanců a dalšímu růst. U velkých podniků je to však nemyslitelné a celý systém ztrácí smysl. Management v rukou zaměstnanců je možné aplikovat, ale nikdy nebude zárukou pevného ovládnutí firmy. Proto se aplikuje pouze u drobných firmem. Ve velkých je jeho efektivní využití nemožné.

TIP: Věděli jste, že díky lepším manažerským dovednostem můžete zvýšit obraty ve svém týmu o více než 10%


Podmínka růstu

Možnost demokratického managementu je asi nejvhodnější pro společnosti pracujícím v oboru obchodování. Obchod je činnost závislá na výkonech jednotlivců. Není-li zaměstnanec vázán povinností pracovat ve společných prostorech a jeho ohodnocení se navyšuje prostřednictvím jeho výkonu, považuje se za ideální možnost svěřit mu management jeho práce do jeho vlastních rukou. I tato podmínka má své pro a proti. Za nejpopulárnější řešení je považována poloviční jistota, kdy je zaměstnanec sledován jen v určitých aspektech a má stálý příjem, který lze navýšit jeho vyšším úsilím. Forma plné svobody v podobě kompletní orientace platu podle výkonu se v praxi osvědčila jako neúčinná, vyžaduje velké množství pracovníků, nad kterými není možné držet přehlednou kontrolu.

Ačkoliv jsou možnosti různé, vždy je ideální, když je zajištěna plná kontrola každého článku společnosti a management má jednotnou formu. Jedině tak společnost působí celistvě a má pevnou strukturu.

Chcete se dozvědět dále něco o nás nebo našich službách? Kontaktujte nás!
0